SLUŽBY  BOŽIE

Milé sestry a bratia ! 

Vzhľadom k momentálnej situácii v našej krajine, určite sa potešíte možnosť účasti na službách Božích pomocou videa ako aj zvukových nahrávok. Náš pán farár Mgr. Pavol Kačkoš, pripravuje každý týždeň takéto príspevky, ktoré si môžete prezrieť na vašich elektronických zariadeniach z webovej stránky cirkevného zboru Trhovište:

https://www.youtube.com/watch?v=DuXnYBumdp4

ako aj na youtube - Reformovaný cirkevný zbor Trhovište


ÚSTAVA a ZÁKONY