SLUŽBY  BOŽIE

                                                                           Oznam. 

Zajtra o 11,00 hod. budú vysielané Služby Božie "z karantény" na fb stránke Reformovaný cirkevný zbor Trhovište a na youtube kanály, ktoré pripravil p. f. P. Kačkoš v spolupráci s J. Juhosom. 

 V Humennom sú dňa 17.10.2021 evanjelické Služby Božie o 11,00 hod. 

Dňa 24.10.2021 budú Služby Božie v Humennom o 9,00 hod. a vo Vranove nad Topľou o 7,45 hod.  

ÚSTAVA a ZÁKONY