SLUŽBY  BOŽIE

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor Humenné

O Z N A M

Služby Božie v Humennom sa budú konať v nedeľu (23.1) o 9.00 hodÚSTAVA a ZÁKONY