SLUŽBY  BOŽIE

Milé sestry a bratia ! 

Vzhľadom k momentálnej situácii v našej krajine, určite sa potešíte možnosť účasti na službách Božích pomocou videa ako aj zvukových nahrávok. Náš pán farár Mgr. Pavol Kačkoš, pripravuje každý týždeň takéto príspevky, ktoré si môžete prezrieť na vašich elektronických zariadeniach z webovej stránky cirkevného zboru Trhovište:

https://www.facebook.com/pg/refkctrhoviste/videos/?ref=page_internal

Internetové služby Božie Na Veľký piatok sa tiež budú konať podvečer .

Na 1. Veľkonočný sviatok sa pripravujeme s možnosťou účasti Večere Pánovej.

Na 2. Veľkonočný sviatok budú sa takisto konať služby Božie.

Prajem príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v úzkom rodinnom kruhu.


ÚSTAVA a ZÁKONY