SLUŽBY  BOŽIE

OZNAM:

Milé sestry, bratia a priatelia !

v nedeľu o 11,00 hod.

  sa budú konať Evanjelické služby Božie a prosíme o Vašu účasť.

Oznam je aj na stránkach RKC Humenné ako aj na e-mailových stránkach veriacich

https://www.refzborhe.sk

https://www.facebook.com/refzborhe.sk

ÚSTAVA a ZÁKONY