SLUŽBY  BOŽIE

Kajúce služby Božie sa konali dnes v stredu

o  15.00 hod.

oznamy budú aj na stránke:

https://www.youtube.com/watch?v=gqTk1gbq-gM

https://www.refzborhe.sk

https://www.facebook.com/refzborhe.sk

ÚSTAVA a ZÁKONY