SLUŽBY  BOŽIE

Milí bratia, milé sestry,
v nedeľu 26.06.2022 budú Služby Božie o 9,00 hod., kde pobožnosť vykoná brat kurátor Michal Babinčák. 3.7.2022 budú Služby Božie o 9,00 hod. Od 9.7.- 17.07.2022 (t.j. dve nedele plánujem dovolenku).
Prajem Vám požehnaný pekný čas.

Pavol Kačkoš  


ÚSTAVA a ZÁKONY