SLUŽBY  BOŽIE

Služby Božie online na youtube

 v nedeľu

sa budú konať o 10.00 hod

z reformovaného cirkevného Trhovište na stránkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=10SvfbBQo2o

https://www.refzborhe.sk

https://www.facebook.com/refzborhe.sk

ÚSTAVA a ZÁKONY