Kontakt:

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

- reformovaný cirkevný zbor Humenné

ul. Osloboditeľov č. 69, 066 01 Humenné

Mgr. Pavol Kačkoš , farár -  administrátor                                RKC farský úrad, 072 04 Trhovište

+421907100368 

+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zástupca kurátora

Číslo IBAN: SK06 5200 0000 0000 1205 9376

Vitajte na našom webe

Táto stránka ma oboznámiť návštevníkov našej webovej stránky na život nášho cirkevného zboru v Humennom. Využívame túto možnosť prezentovať históriu zboru, ako aj to čo sme vykonali aj to čo pripravujeme do budúcnosti. Veríme, že táto stránka nezostane iba prázdna ako aj nezaujímavá. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste aj Vy nám pomohli pri jej organizovaní svojimi pripomienkami. Dúfame, že sa aj duchovne občerstvíte.

SLUŽBY BOŽIE

Drahí bratia a sestry,

Pandemická situácia sa v našom štáte zhoršila, vírus sa nekontrolovateľne šíri, narastajú počty infikovaných žiaľ aj v našom cirkevnom zbore.

Od 19.12.2020 začal celoštátny lockdown, ktorý platí s určitými výnimkami. Po telefonických rozhovoroch s presbytermi som sa rozhodol, že bohoslužby v našom chráme až do odvolania konať nebudú. 

Prosíme Vás, v nádeji na vzkriesenie spomínajte na tých, ktorí kvôli vírusu covid 19 zomreli. V modlitbách prinášajme pred Pána tých, ktorí sú v ťažkom stave.

Myslíme na lekárov, zdravotné sestry, ostatný personál v nemocniciach.

Aj v našom cirkevnom zbore máme ľudí slúžiacich v prvej línii, nezabudnime preto v modlitbách aj na MUDr. Michala Geroča, lekára v Michalovciach a ostatných zdravotníkov. Modlime sa za všetkých, ktorí sú osamelí, na ktorých táto situácia ťažko dolieha a prináša im veľa smútku, nepokoja. Nech sa Pán Boh k nám všetkým priznáva.

Prajeme Vám, aby tento ťažký a zvláštny čas poslúžil k posilneniu Vašej viery, nech Boh naďalej prebýva a mocne koná vo Vašich životoch, vo Vašich rodinách, nech sú Vaše srdcia naďalej chrámami, nech sú Vaše rodiny pripravené otvoriť dvere Kráľovi, dnes s ešte väčšou naliehavosťou ako pominulé Vianoce. Nech počas týchto sviatkov vstúpi do Vašich domovov pokoj, láska, porozumenie, trpezlivosť, nech k Vám vstúpi sám Boh. A nech sa Jeho láska v nás prejaví súcitom a solidaritou s ľuďmi vystavenými rizikám nákazy a straty života.

Pavol Kačkoš, farár - administrátor