Kontakt:

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

- reformovaný cirkevný zbor Humenné

ul. Osloboditeľov č. 69, 066 01 Humenné

+421907100368 - Mgr. Pavol Kačkoš , farár -  administrátor                                RKC farský úrad, 072 04 Trhovište

+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zástupca kurátora

Vitajte na našom webe

Táto stránka ma oboznámiť návštevníkov našej webovej stránky na život nášho cirkevného zboru v Humennom. Využívame túto možnosť prezentovať históriu zboru, ako aj to čo sme vykonali aj to čo pripravujeme do budúcnosti. Veríme, že táto stránka nezostane iba prázdna ako aj nezaujímavá. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste aj Vy nám pomohli pri jej organizovaní svojimi pripomienkami. Dúfame, že sa aj duchovne občerstvíte.

SLUŽBY BOŽIE

sa budú konať

v nedeľu

o 8,45 hod.

prosíme účastníkov, aby dodržiavali prijaté nariadenia a to dezinfekciou rúk pri vstupe do kostola, používaním rúšky, a dodržiavaním vzdialeností medzi sebou. Netýka sa to rodinných príslušníkov.