K R O N I K A

Táto KRONIKA je súhrn udalosti ktoré sa odohrali v našom cirkevnom zbore od roku 1880.

Jednotlivé časti KRONIKY vo formáte .pdf si môžete stiahnuť výberom z hlavného menu z časti KRONIKA.