ROČENKY

ROČENKA 2 0 1 9

ROČENKY zachytávajú činnosť v cirkevnom zbore od roku 2008.

Jednotlivé časti ROČENKY vo formáte .pdf si môžete stiahnuť výberom z hlavného menu z časti ROČENKY.