ROČENKY

ROČENKA 2 0 2 0 

ROČENKY zachytávajú činnosť v cirkevnom zbore od roku 2008.

Jednotlivé časti ROČENKY vo formáte .pdf si môžete stiahnuť výberom z hlavného menu z časti ROČENKY.